KammerkoretCantemus

Vores dirigent

Jørgen Graven Nielsen overtog i efteråret 2017 dirigentposten for Kammerkoret Cantemus.

Jørgen er uddannet som Almen Musikpædagog og Musikleder fra Det Fynske Musikkonservatorium og har undervist i korledelse på Nordjysk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt på Sjællands Kirkemusikskole.

Jørgen har tidligere ledet Nordjysk Musikkonservatoriums Kammerkor samt kor- og orkesterprojekter på konservatoriet, Filharmonisk Kor i Aalborg, større kor- og orkester-projekter i Holbæk (Messias, Juleoratoriet, Skabelsen, Johannespassionen mv.) samt både rytmiske og klassiske kammerkor og børne- og ungdomskor.

Desuden har Jørgen komponeret og arrangeret en mængde værker, de fleste udgivet på eget forlag (www.atempomusik.dk).

Jørgen har været ansat som uddannelsesleder ved Professionshøjskolen UCC og har samtidig erhvervet en Master i Offentlig Ledelse (MPA).

Jørgen er nu ansat som musikskoleleder i Næstved.